SERTIFIKĀCIJA

 

 • Plānotais sertifikācijas eksāmens - 09.11.2021

 

 • Dokumentus pieņemšana no 01.08.2021. līdz 01.10.2021(iepriekš sazinoties - Dace t.26131868);

 

 • e-pasts: sertifikacija@lssa.lv

 


 

Sertifikācijai nepieciešamie dokumenti:

 

 • Iesniegums.

Lejupielādēt: iesniegums;

 • Sertifikācijas lapa (2.pielikums ar aizpildītu I un II daļu).

Lejupielādēt:  sertifikacijas lapa 2.pielikums;

 • Profesionālās darbības pārskats attiecīgajā pamatspecialitātē (atspoguļo veiktā darba apjomu, intensitāti un kvalitāti).

Lejupielādēt: profesionalas darbibas parskats;

 • Maksājumu apliecinoša dokumenta kopija par 59, 76 EUR rekvizīti

 • Izglītības dokumenta kopija par iegūto pamatspecialitāti (bez pielikuma);

 • Jābūt reģistrētam - Ārstniecības Personu reģistrā; 

 • Laulības apliecības kopija, ja diploma uzvārds atšķiras no esošā;

 • Neatliekamās palīdzības kursu apliecības kopija;

Vadlīnijas precīzai dokumentu aizpildīšanai un iesniegšanai:

 

 • ieteicams dokumentus aizpildīt datorrakstā;

 

 • ja dokumenti tiek aizpildīti rokrakstā obligāti izmantot zilu pildspalvu, drukātiem burtiem (salasāmu rokrakstu); bez labojumiem;

 

 • Ievērot darba kultūtu un precīzi aizpildīt prasīto;

PARAUGS_serifikācijas lapai;

 

PARAUGS_profesionālās darbības pārskatam;

 

 • Dokumenti netiek pieņemti, ja nav ievērotas vadlīnijas un iesniegšanas termiņi.