SERTIFIKĀCIJA

Informācija!
 
Sertifikācijas eksāmens 2024. gadā tiek plānots  24. un 25. aprīlī
 
Dokumentu pieņemšana  no 01.02.2024. līdz 01.03.2024.
 
 • iepriekš sazinoties - 29234551 (sertifikācijas komisijas sekretāre);
 • eksāmenam jāpiesakās rakstot uz: sertifikacija@lssa.lv (brīvas formas e-pasts, kurā norādīt pieteikšanos uz eksāmenu, vārdu/uzvārdu, telefona numuru);
 
Konsultācijas:
 • 05.03.2024. plkst. 10:00 zoom konsultācija par eksāmena norisi;
 • 28.03.2024. plkst. 9:00-15:00 sagatavošanās konsultācija par visām eksāmena tēmām. Pieteikšanās līdz 26.03.2024. rakstot uz e-pastu ilze@lssa.lv, dalības maksa 50EUR;

 


 
Sertifikācijas eksāmens notiek valsts valodā divās daļās saskaņā ar sertifikācijas eksāmena
programmā ietvertajām tēmām:
 
Pirmā daļa – teorētisko zināšanu pārbaude atbilstoši sertifikācijas eksāmena programmai. Sertifikācijas eksāmena pirmā daļa ir nokārtota,
ja sertificējamā ārstniecības persona ir pareizi atbildējusi vismaz uz 75 % jautājumu.

 

Testa tēmas:
Uzņēmējdarbības pamati;  Anatomija;  Fizioloģija;  Dermatoloģija;  Uztura mācība;  Neatliekamā/pirmā palīdzība;  Higiēna; Estētiskā kosmetoloģija; 
Mikropigmentācija - pamati;  Aparāttehnoloģijas;  Klasiskā masāža;  Aromterapija;  Mikrobioloģijas pamati;  Plastiskā ķirurģija – pamati;
Teorētisko iemaņu eksāmens ir nokārtots, ja iegūti 75% no 100% .
izmantotās literatūras saraksts - šeit

 

Otrā daļa – praktisko iemaņu pārbaude
 • Situācijas analīze.
 • Pretendentam tiek piešķirta klienta Diagnostikas karte ar aizpildītu informāciju par klientu.
 • Diagnostikas kartes aizpildīšana – kosmētiskā plāna izveide konkrētam klientam. Laiks kartes aizpildīšanai – 60 minūtes (sastāda 90% no vērtējuma)
 • Diagnostikas kartes prezentēšana un atbildes uz komisijas jautājumiem. Prezentācijas laiks 5 minūtes. (sastāda 10% no vērtējuma)
 • Praktisko iemaņu eksāmens ir nokārtots, ja iegūti 75 no 100 punktiem.
 

 

  Sertifikācijai nepieciešamie dokumenti:
 
 • Iesniegums.
Lejupielādēt: iesniegums;
 • Sertifikācijas lapa (2.pielikums ar aizpildītu I un II daļu).
Lejupielādēt:  sertifikacijas lapa 2.pielikums;
 • Profesionālās darbības pārskats attiecīgajā pamatspecialitātē (atspoguļo veiktā darba apjomu, intensitāti un kvalitāti).
Lejupielādēt: profesionalas darbibas parskats;
 
 • Maksājumu apliecinoša dokumenta kopija par 59, 76 EUR
REKVIZĪTI:
BIEDRĪBA "LATVIJAS SKAISTUMKOPŠANAS SPECIĀLISTU ASOCIĀCIJA"
Reģ. Nr. 40008133797
Konta Nr.: LV35UNLA0050020589538
 
 • Izglītības dokumenta kopija par iegūto pamatspecialitāti (bez pielikuma);
 
 • Jābūt reģistrētam - Ārstniecības Personu reģistrā; 
 
 • Laulības apliecības kopija, ja diploma uzvārds atšķiras no esošā;

 • Neatliekamās medicīniskās palīdzības kursu apliecības kopija; (ja sertifikāciju veic tūlīt pēc skolas beigšanas, šo apliecību nav jāiesniedz.)
  • !N.B. - Apliecība tiek uzskatīta par derīgu, ja ir:
   • apmeklēti klātienes kursi;
   • par kursiem ir piešķirti ne mazāk kā 8TIP;
   • kursus ir vadījusi apmācīttiesīga ārstniecības persona;
 

 

Vadlīnijas precīzai dokumentu aizpildīšanai un iesniegšanai:
 
 • dokumentus aizpildīt datorrakstā;
 • Ievērot darba kultūtu un precīzi aizpildīt prasīto;
 • LŪGUMS - printējot un kopējot, izmantot lapai abas puses;
PARAUGS_serifikācijas lapai;
 
PARAUGS_profesionālās darbības pārskatam;
 
 • Dokumenti netiek pieņemti, ja nav ievērotas vadlīnijas un iesniegšanas termiņi.
 

 

Sertifikācijas komisija

 

ILZE BRIŽA - sertifikācijas komisijas priekšsēdētāja (e-pasts saziņai - sertifikacija@lssa.lv)

BAIBA JANSONE - sertifikācijas komisijas priekšēdētājas vietniece

VITA LĀCE - sertifikācijas komisijas sekretāre

SABĪNE ULBERTE - sertifikācijas komisijas locekle

ARNITA MELKUMJANA - sertifikācijas komisijas locekle

SANTA ROGINSKA - sertifikācijas komisijas locekle


LSSA sertifikācijas komisijas sēdes 2024. gadā:
 
29.01.2024.
05.03.2024.
25.04.2024.
13.06.2024.
22.08.2024.
01.10.2024.
28.11.2024.