SERTIFIKĀCIJA

Dokumentu pieņemšana  no 18.09.2023. līdz 01.11.2023.

 

 • iepriekš sazinoties - 29234551 (sertifikācijas komisijas sekretāre);

 

 • eksāmenam jāpiesakās rakstot uz: sertifikacija@lssa.lv

(brīvas formas e-pasts, kurā norādīt pieteikšanos uz eksāmenu, vārdu/uzvārdu, telefona numuru);


Sertifikācijai nepieciešamie dokumenti:

 

 • Iesniegums.

Lejupielādēt: iesniegums;

 • Sertifikācijas lapa (2.pielikums ar aizpildītu I un II daļu).

Lejupielādēt:  sertifikacijas lapa 2.pielikums;

 • Profesionālās darbības pārskats attiecīgajā pamatspecialitātē (atspoguļo veiktā darba apjomu, intensitāti un kvalitāti).

Lejupielādēt: profesionalas darbibas parskats;

 • Maksājumu apliecinoša dokumenta kopija par 59, 76 EUR 

​​REKVIZĪTI:

BIEDRĪBA "LATVIJAS SKAISTUMKOPŠANAS SPECIĀLISTU ASOCIĀCIJA"

Reģ. Nr. 40008133797

Konta Nr.: LV35UNLA0050020589538

 • Izglītības dokumenta kopija par iegūto pamatspecialitāti (bez pielikuma);

 • Jābūt reģistrētam - Ārstniecības Personu reģistrā; 

 • Laulības apliecības kopija, ja diploma uzvārds atšķiras no esošā;

 • Neatliekamās medicīniskās palīdzības kursu apliecības kopija; (ja sertifikāciju veic tūlīt pēc skolas beigšanas, šo apliecību nav jāiesniedz.)
  • !N.B. - Apliecība tiek uzskatīta par derīgu, ja ir:
   • apmeklēti klātienes kursi;
   • par kursiem ir piešķirti ne mazāk kā 8TIP;
   • kursus ir vadījusi apmācīttiesīga ārstniecības persona;

Vadlīnijas precīzai dokumentu aizpildīšanai un iesniegšanai:

 

 • ieteicams dokumentus aizpildīt datorrakstā;

 

 • ja dokumenti tiek aizpildīti rokrakstā obligāti izmantot zilu pildspalvu, drukātiem burtiem (salasāmu rokrakstu); bez labojumiem;

 

 • Ievērot darba kultūtu un precīzi aizpildīt prasīto;

 • LŪGUMS - printējot un kopējot, izmantot lapai abas puses;

PARAUGS_serifikācijas lapai;

 

PARAUGS_profesionālās darbības pārskatam;

 

 • Dokumenti netiek pieņemti, ja nav ievērotas vadlīnijas un iesniegšanas termiņi.