RESERTIFIKĀCIJA

Uzmanību!

 

 

Lūdzu pievērst uzmanību SERTIFIKĀTU DERĪGUMA TERMIŅAM!

 

Atgādinam, ka dokumenti jāiesniedz NE VĒLĀK3 mēnešus pirms derīguma termiņa beigām!!!!

 

 

 

Iesniedzamie dokumenti:

 

1. RESERTIFIKĀCIJAS LAPA (LR MK Nr.943 3.pielikums), kurā aizpildīta I un II daļa;

 

(lejupielādēt šeit);

 

 

2. 150 TĀLĀKIZGLĪTĪBAS PUNKTI (TIP) stundu skaita apliecinošus dokumentus,

 

no kuriem vismaz 60 % (90 TIP) ir iegūti par profesionālās un zinātniskās darbības un tālākizglītības pasākumiem,

 

kas attiecināmi uz resertificējamās ārstniecības personas profesionālo darbību sertifikātā norādītajā pamatspecialitātē.

 

 

3. PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS PĀRSKATS, kurā atspoguļots sertifikāta derīguma termiņa laikā veiktā darba apjoms,

 

intensitāte un kvalitāte.

 

(Informāciju sniedz par visām ārstniecības iestādēm, kurās sertifikāta derīguma termiņa laikā

 

resertificējamā ārstniecības persona strādā vai ir strādājusi);

 

(lejupielādēt šeit)

 

 

4. Maksājumu apliecinoša dokumenta kopiju par resertifikācijas procesa apmaksu

 

(EUR 48,38 – pēc LR MK Nr.672);             

 

REKVIZĪTI:

BIEDRĪBA "LATVIJAS SKAISTUMKOPŠANAS SPECIĀLISTU ASOCIĀCIJA"
Reģ. Nr. 40008133797
Banka: SEB Banka
Konta Nr.: LV35UNLA0050020589538
SWIFT: UNLALV2X

 

                                                             

* MK 943 Nosaka, ka 52.2. tālākizglītības punkti ir piešķirami tikai par tādiem profesionālās kvalifikācijas neformāliem tālākizglītības pasākumiem,

kurus atbilstoši šo noteikumu 5.pielikumam ir apstiprinājusi sertifikācijas padome vai kuriem apstiprinājums nav nepieciešams.


 

Resertifikācija NETIEK piemērota, ja ārstniecības personai NAV:

 

 

1. LSSA vienas dienas semināra par

 

"profesionālo zināšanu pilnveidi neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanā kosmētiskajā kabinetā"

 

(vienu reizi 5 gadu laikā);

 

 


 

Dokumentu iesniegšana**:

 

Darba dienās: 9.00 – 14.00

 

Adrese: Miera iela 28 - 3, Rīga, LV-1001

 

**  iepriekš sazinoties pa tel.nr. 28612047