INFORMĀCIJA PAR DOKUMENTIEM

Praktizējoša Skaistumkopšanas speciālista kosmetoloģijā nepieciešamie

sertifikāti, izziņas, apliecības

 

 

1. Izglītības dokuments

 

1. līmeņa profesionālās augstāko izglītības diploms ar kvalifikāciju – Skaistumkopšanas speciālists kosmetoloģijā

(diplomu izdod – Starptautiskā kosmetoloģijas koledža vai LU P.Stradiņa medicīnas koledža)

 

 

 

   vai  

 

 

 

 2. Skaistumkopšanas speciālista kosmetoloģijā ieraksts LR Ārstniecības Pesronu reģistrā

 

http://www.vi.gov.lv/lv/sakums/pakalpojumi/arstniecibas-iestadem-un-personam/arstniecibas-personu-registracija

 

 

 

 

 

 

3. Ārstniecības personas sertifikāts

 

Ja skaistumkopšanas specialists kosmetoloģijā vēlas strādāt individuāli (savā privātpraksē) vai esošajā darba vietā nestrādā cita sertificēta

skaistumkopšanas speciālista kosmetoloģijā uzraudzībā ir OBLIGĀTI jāveic sertifikācija – jākarto sertifikācijas eksāmens, kuru rīko Latvijas

Skaistumkopšanas speciālistu asociācija - LSSA.

Latvijas Ārstniecības personu sertifikācijas/resertifikācija kārtību regulē LR Ministru kabineta noteikumi Nr.943

 

https://likumi.lv/ta/id/253782-arstniecibas-personu-sertifikacijas-kartiba