KĀ KĻŪT PAR LSSA BIEDRU

1. Lai kļūtu par LSSA biedru, Jums nepieciešams aizpildīt iesniegumu.
2. Aizpildītu iesniegumu nosūtiet uz - info@lssa.lv vai uz asociācijas juridisko adresi.
3. Pēc iesnieguma saņemšanas LSSA izsūtīs biedru naudas rēķinu
4. Pēc BN rēķina apmaksas tuvākajā valdes sēdē Jūs uzņems LSSA kā biedru.
* Biedru naudas gada maksa ir 30 EUR
 

 

REKVIZĪTI:

BIEDRĪBA "LATVIJAS SKAISTUMKOPŠANAS SPECIĀLISTU ASOCIĀCIJA"
Reģ. Nr. 40008133797
Banka: SEB Banka
Konta Nr.: LV35UNLA0050020589538
SWIFT: UNLALV2X