KĀ KĻŪT PAR LSSA BIEDRU

Lai kļūtu par LSSA biedru, Jums nepieciešams aizpildīt iesniegumu.

Aizpildītu iesniegumu nosūtiet uz - info@lssa.lv vai uz asociācijas juridisko adresi.