KĀ KĻŪT PAR LSSA BIEDRU

  1. Lai kļūtu par LSSA biedru, Jums nepieciešams aizpildīt iesniegumu.
  2. Aizpildītu iesniegumu nosūtiet uz - info@lssa.lv vai uz asociācijas juridisko adresi.
  3. Pēc iesnieguma saņemšanas LSSA izsūtīs biedru naudas rēķinu.
  4. Pēc BN rēķina apmaksas tuvākajā valdes sēdē Jūs uzņems LSSA kā biedru.

* Biedru naudas gada maksa ir 30 EUR

 

REKVIZĪTI:

BIEDRĪBA "LATVIJAS SKAISTUMKOPŠANAS SPECIĀLISTU ASOCIĀCIJA"
Reģ. Nr. 40008133797
Banka: SEB Banka
Konta Nr.: LV35UNLA0050020589538
SWIFT: UNLALV2X