Latvijas Skaistumkopšanas speciālistu asociācijas biedru kopsapulce.
2019.gada 18.martā plkst. 10:00 – 15:00!

Duntes ielā 23 a, Rīgā, 3GW konferenču zālē (2.stāvs).

18.03. LSSA kopsapulces un lekciju darba kārtība:

9.30 - 10.00 reģistrēšanās;

10.00 - 11.00 Fotobiomodulējošā terapija, tās pielietojums skaistumkopšanā;
/Māris Belte, ārsts, lāzerterapijas speciālists. SIA EkoMed valdes priekšsēdētājs/

11.00 - 12.00 Medikamentu, procedūru izvēle, kombinācijas akne gadījumā;
/Dr. Med. Kristīne Rozniece/

12.00 - 13.00 MK.631 Higiēnas prasību aktualitātes skaistumkopšanas speciālista kabinetā;                                                                                                                       /Zane Paidere, Sertificēts skaistumkopšanas speciālists, apmācīttiesīgā persona, LSSA valdes locekle/

13.00 - 13.30 kafijas pauze

13.30 - 15.00 LSSA aktualitātes

1. Atskaite par LSSA finansiālo darbību 2018.gadā. Gada pārskata nodošana, 2018.gada bilances apstiprināšana.
2. Atskaite par LSSA biedru uzņemšanu/atskaitīšanu.
3. LSSA sadarbība ar Veselības Inspekciju, Veselības Ministriju un citu saistīto nozaru asociācijām.
4. Atskats uz šajā gadā paveikto LSSA darbu.
5. Jautājumi un debates.

Par kopsapulces apmeklēšanu tiek piešķirti 5 TIP punkti.

* ierašanos apstipriniet sūtot e-pastu: info@lssa.lv