LSSA KOPSAPULCE 18.03.2019.
Latvijas Skaistumkopšanas speciālistu asociācijas biedru kopsapulce.
2019.gada 18.martā plkst. 10:00 – 14.30!

Duntes ielā 23 a, Rīgā, 3GW konferenču zālē (2.stāvs).

Darba kārtība:
10.00 – 12.30
1. Aparātttehnoloģiskās metodes kosmetoloģijā.
Dace Brante - mag. paed., sertificēta, apmācīt tiesīga skaistumkopšanas speciāliste kosmetoloģijā.
2. LSSA biedru – kosmētikas firmu jaunumi
3. MK.631 Higiēnas prasību aktualitātes skaistumkopšanas speciālista kabinetā.

12.30 – 13.00 Kafijas pause

13.00 – 15.00
1. Atskaite par LSSA finansiālo darbību 2018.gadā. Gada pārskata nodošana, 2018.gada bilances apstiprināšana.
2. Atskaite par LSSA biedru uzņemšanu/atskaitīšanu.
3. LSSA sadarbība ar Veselības Inspekciju un citu saistīto nozaru asociācijām.
4. Atskats uz šajā gadā paveikto LSSA darbu.
5. Jautājumi un debates.

Par kopsapulces apmeklēšanu tiek piešķirti 5 TIP punkti.

* ierašanos apstipriniet sūtot e-pastu: info@lssa.lv