SERTIFIKĀCIJAS EKSĀMENS

Informācija!

Sertifikācijas eksāmens 2023. gadā tiek plānots  9. un 10. maijā

 

Dokumentu pieņemšana  no 01.02.2023. līdz 06.04.2023.

 

 • iepriekš sazinoties - 29234551 (sertifikācijas komisijas sekretāre);

 

 • eksāmenam jāpiesakās rakstot uz: sertifikacija@lssa.lv

(brīvas formas e-pasts, kurā norādīt pieteikšanos uz eksāmenu, vārdu/uzvārdu, telefona numuru);

 

 


Sertifikācijas eksāmens notiek valsts valodā divās daļās saskaņā ar sertifikācijas eksāmena

programmā ietvertajām tēmām:

 

 

Pirmā daļa – teorētisko zināšanu pārbaude atbilstoši sertifikācijas eksāmena programmai. Sertifikācijas eksāmena pirmā daļa ir nokārtota,

ja sertificējamā ārstniecības persona ir pareizi atbildējusi vismaz uz 75 % jautājumu.

 

Testa tēmas:

Uzņēmējdarbības pamati;  Anatomija;  Fizioloģija;  Dermatoloģija;  Uztura mācība;  Neatliekamā/pirmā palīdzība;  Higiēna; Estētiskā kosmetoloģija; 

Mikropigmentācija - pamati;  Aparāttehnoloģijas;  Klasiskā masāža;  Aromterapija;  Mikrobioloģijas pamati;  Plastiskā ķirurģija – pamati;

Teorētisko iemaņu eksāmens ir nokārtots, ja iegūti 75% no 100% .

* izmantotās literatūras saraksts - šeit

 

Otrā daļa praktisko iemaņu pārbaude;

 • Situācijas analīze.
 • Pretendentam tiek piešķirta klienta Diagnostikas karte ar aizpildītu informāciju par klientu.
 • Diagnostikas kartes aizpildīšana – kosmētiskā plāna izveide konkrētam klientam. Laiks kartes aizpildīšanai – 30 minūtes.(sastāda 90% no vērtējuma)
 • Diagnostikas kartes prezentēšana un atbildes uz komisijas jautājumiem. Prezentācijas laiks 5 minūtes. (sastāda 10% no vērtējuma)
 • Praktisko iemaņu eksāmens ir nokārtots, ja iegūti 75 no 100 punktiem.

 

Sertifikācijas komisijas planotās sēdes 2023.gads:

 • 10.01.2023.
 • 04.04.2023.
 • 10.10.2023.

 

Plānotie sertifikācijas eksāmeni 2023.gads:

 • 09.05.2023./10.05.2023.