SERTIFIKĀCIJAS EKSĀMENS

Sertifikācijas eksāmena kārtība 3.11.- 4.11.2020.:

 

Eksāmena norises laiks un vieta:

 

3.11.2020. plkst. 9.00 – 12.00 (1.grupa) vai 12.00 – 15.00 (2.grupa)

 

Adrese: Biznesa augstskola “Turība” C111 kab.

 

1.daļa – teorētisko zināšanu pārbaude:

 • Datorizēts eksāmens ar 100 jautājumiem.

 • Eksāmenam paredzētais laiks 90 minūtes.

 • Katram jautājumam iespējama tikai VIENA pareiza atbilde.

 • Atgriezties pie iepriekšējiem jautājumiem nebūs iespējams.

 • Jautājumu secība katram eksaminētājam notiek nenoteiktas izlases kārtībā.

 • Eksāmena teorētiskā daļa ir nokārtota, ja PAREIZI atbildēts uz 75 jautājumiem.

 • Eksāmena rezultāti redzami uzreiz pēc testa aizpildīšanas.

 • Ja eksāmena teorētiskā daļa nav nokārtota, tad praktisko zināšanu pārbaudi (2.eksāmena daļu) kārtot nedrīkst

 • Ja eksāmena teorētiskā daļa ir nokārtota, eksaminētājam uzreiz tiek paziņots konkrēts laiks, kad jāierodas uz praktisko zināšanu pārbaudi NĀKOŠAJĀ DIENĀ!

 

4.11.2020. 9.00 – 16.00 (precīzs laikam katram eksaminētājam tiks nosūtīts)

Adrese: Duntes ielā 23 a, Rīgā, 3GW konferenču zālē (2.stāvs).

 

2. daļa – praktisko iemaņu pārbaude

 

 • Situācijas analīze.

 • Eksaminētājs izvēlas klienta Diagnostikas karti ar aizpildītu informāciju par klientu.

 • Diagnostikas kartes aizpildīšana – kosmētiskā plāna izveide konkrētam klientam. Laiks kartes aizpildīšanai – 30 minūtes.

 • Diagnostikas kartes prezentēšana un atbildes uz komisijas jautājumiem. Prezentācijas laiks 10 minūtes.

 • Praktisko iemaņu eksāmens ir nokārtots, ja iegūti 60 no 100 punktiem.

 

Sertifikācijas eksāmens ir nokārtots, ja sekmīgi nokārtotas ABAS eksāmena daļas.

 

NB! Ierodoties uz eksāmenu OBLIGĀTI jālieto sejas maska!

 

Lai veiksmīgi!

Ar cieņu,

LSSA

 

 


 

Sertifikācijas eksāmens notiek valsts valodā divās daļās saskaņā ar sertifikācijas eksāmena programmā ietvertajām tēmām:
 

 • pirmā daļa – teorētisko zināšanu pārbaude atbilstoši sertifikācijas eksāmena programmai (testa tēmas - šeit);
 • otrā daļa – praktisko iemaņu pārbaude;