SERTIFIKĀCIJAS EKSĀMENS

 

 

Sertifikācijas eksāmens notiek valsts valodā divās daļās saskaņā ar sertifikācijas eksāmena

programmā ietvertajām tēmām:

 

 

Pirmā daļa – teorētisko zināšanu pārbaude atbilstoši sertifikācijas eksāmena programmai. Sertifikācijas eksāmena pirmā daļa ir nokārtota,

ja sertificējamā ārstniecības persona ir pareizi atbildējusi vismaz uz 75 % jautājumu.

 

Testa tēmas:

Uzņēmējdarbības pamati;  Anatomija;  Fizioloģija;  Dermatoloģija;  Uztura mācība;  Neatliekamā/pirmā palīdzība;  Higiēna; Estētiskā kosmetoloģija; 

Mikropigmentācija - pamati;  Aparāttehnoloģijas;  Klasiskā masāža;  Aromterapija;  Mikrobioloģijas pamati;  Plastiskā ķirurģija – pamati

 

Otrā daļa praktisko iemaņu pārbaude;

 • Situācijas analīze.
 • Eksaminētājs izvēlas klienta Diagnostikas karti ar aizpildītu informāciju par klientu.
 • Diagnostikas kartes aizpildīšana – kosmētiskā plāna izveide konkrētam klientam. Laiks kartes aizpildīšanai – 30 minūtes.
 • Diagnostikas kartes prezentēšana un atbildes uz komisijas jautājumiem. Prezentācijas laiks 5-10 minūtes.
 • Praktisko iemaņu eksāmens ir nokārtots, ja iegūti 75 no 100 punktiem.

 

Sertifikācijas komisijas planotās sēdes 2021.gads:

 • 12.01.2021.
 • 06.04.2021.
 • 06.06.2021.
 • 05.10.2021.

 

Plānotie sertifikācijas eksāmeni 2021.gads:

 • 11.05.2021./12.05.2021.
 • 09.11.2021./10.11.2021.