SERTIFIKĀCIJA

SERTIFIKĀCIJAS EKSĀMENI NOTIKS  - 04.09.18. UN 05.09.18.

 

DOKUMENTU PIEŅEMŠANA:

09.08. 15.00-18.00


10.08. 15.00-18.00
 

DUNTES IELA 23a (Duntes biroju centrs)  2.stāvs (izkāpjot no lifta pa kreisi līdz galam);

Dokumentus pieņems  -  Vita (29234551)

Visiem zemāk minētajiem dokumentiem jābūt izprintētiem, oriģināliem nokopētiem un aizpildtīem !!!

 

Sertifikācijai nepieciešamie dokumenti:

  1. Sertifikācijas lapa (2.pielikums ar aizpildītu I un II daļu). Lejupielādēt:  sertifikacijas lapa 2.pielikums;
  2. Iesniegums. Lejupielādēt: iesniegums;
  3. Profesionālās darbības pārskats attiecīgajā pamatspecialitātē (atspoguļo veiktā darba apjomu, intensitāti un kvalitāti apmācības periodā). Lejupielādēt: profesionalas darbibas parskats;
  4. Derīga Ārstniecības Personu reģistra apliecības kopija, uzrādot oriģinālu.
  5. Izglītības dokumenta kopija par iegūto pamatspecialitāti.
  6. Laulības apliecības kopija, ja diploma uzvārds atšķiras no esošā.
  7. Neatliekamās palīdzības kursu apliecības kopija;
  8. Maksājumu apliecinoša dokumenta kopija par 59, 76 EUR rekvizīti