20.03.2018. LSSA ATKĀRTOTĀ BIEDRU KOPSAPULCE

06.03.2018, 10:28

Uzmanību!!!

Informējam, ka 05.03. notika LSSA biedru kopsapulce, kuras laikā klātesošie biedri tika iepazīstināti ar LSSA līdzšinējo darbību, paveiktajiem uzdevumiem 2017.gadā, ieplānotajiem darbiem 2018.gadā. Tāpat biedri tika aicināti balsot par dažādiem ar biedrību saistītiem jautājumiem, kas būtiski ietekmē LSSA turpmāko darbu. Klātesošajiem biedriem bija iespēja noklausīties Veselības Ministrijas pārstāvja sagatavoto lekciju par aktualitātēm normatīvo aktu izstrādē par higiēnas prasību ievērošanu skaistumkopšanas jomā.

5.03.notikušās LSSA kopsapulces kvoruma trūkuma dēļ, LSSA izsludina ATKĀRTOTU KOPSAPULCI š.g. 20.martā plkst.10.00 Duntes ielā 23 a, 2.stāvā.

INFORMĒJAM! Ierašanās uz biedru kopsapulcēm ir biedru OBLIGĀTS uzdevums. Pretējā gadījumā LSSA var lemt par biedru atskaitīšanu no biedrības!

20.03. plānotās kopsapulces darba kārtība:

1. Atskaite par LSSA finansiālo darbību 2017.gadā. Gada pārskata nodošana, 2017.gada bilances apstiprināšana.
2. Atskaite par LSSA biedru uzņemšanu/atskaitīšanu.
3. Grozīumi LSSA statūtos.
4. LSSA valdes izmaiņas.
5. Atskats uz šajā gadā paveikto LSSA darbu.
6. LSSA profesionālā turpmākā darbība – mērķi un uzdevumi.
7. Jautājumi un debates.

Lūdzam apstiprināt savu dalību LSSA ATKĀRTOTAJĀ KOPSAPULCĒ līdz š.ģ. 15.03.