Latvijas Skaistumkopšanas speciālistu asociācijas biedru kopsapulce.

11.02.2018, 12:03

Latvijas Skaistumkopšanas speciālistu asociācijas biedru kopsapulce.

2018.gada 5.martā plkst. 11:00 – 14.00!
Duntes ielā 23 a, Rīgā,  3GW konferenču zālē (2.stāvs).

Darba kārtība:
11.00 – 12.30
1. Atskaite par LSSA finansiālo darbību 2017.gadā. Gada pārskata nodošana, 2017.gada bilances apstiprināšana.
2. Atskaite par LSSA biedru uzņemšanu/atskaitīšanu.
3. Grozīumi LSSA statūtos.
4. LSSA valdes izmaiņas.
2. Atskats uz šajā gadā paveikto LSSA darbu.
3. LSSA profesionālā turpmākā darbība – mērķi un uzdevumi.
7. Jautājumi un debates.

12.30 – 13.00
Kafijas pauze

13.00 – 14.00
Vieslekcija:
Aktualitātes normatīvo aktu izstrādē par higiēnas prasību ievērošanu skaistumkopšanas jomā.
Semināru vadīs Veselības Ministrijas pārstāvis

Par kopsapulces un vieslekcijas apmeklēšanu tiek piešķirti 5 TIP punkti.