KOPSAPULCE

 

LATVIJAS SKAISTUMKOPŠANAS SPECIĀLISTU ASOCIĀCIJAS BIEDRU KOPSAPULCE 

A T K Ā R T O T I

 

Tiešsaistē Zoom platformā
 
2022.gada 14. jūlijā plkst. 13:00
 

Latvijas Skaistumkopšanas speciālistu asociācijas biedru kopsapulce!

Tiešsaistē Zoom platformā
2022.gada 29. jūnijā plkst. 10:00 – 12:00
 
Darba kārtība:
1. Atskaite par LSSA finansiālo darbību 2022.gadā.
2. Valdes sastāva pārvēlēšana.
3. Sertifikācijas komisijas locekļu pārvēlēšana.
4. Valdes priekšsēdētājas Sabīnes Ulbertes ziņojums par situāciju nozarē
pēc Covid-19 pandēmijas un prognozējamās izmaiņas rudenī.
5. Jautājumi, debates, ierosinājumi.
 
Reģistrēšanās kopsapulcei OBLIGĀTA līdz 08.06.2022. nosūtot apstiprinājuma e-pastu uz info@lssa.lv